Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nhét con cu vào trước cái camera