Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Kiếm 1 gốc cây rồi lao vào đụ